Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.01.2015 20:10 - Поетапно образуване на енергийната връзка
Автор: universalnite000 Категория: Хоби   
Прочетен: 8884 Коментари: 2 Гласове:
63


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Повечето астрални връзки имат ментална основа, което ще рече, че един човек съвсем съзнателно се стреми да привлече вниманието на друг, да контактува с него и т. н. Това поражда поток от мисли, светлинен сноп от мисловна енергия.

Телепатията не е някакво изключително рядко явле­ние, както смятат мнозина. Според мен тя е част от на­шето ежедневие, но остава почти незабелязана. Критич­ният разум не закъснява да поеме ролята на филтър, предпочитайки да отхвърли знаците за нея като безсмис­лица. В момента разполагаме все още с твърде малко възможности за експериментално доказване на същест­вуването й, тъй като филтрите, които възпрепятстват възприемането на интересуващите ни сфери от фина ма­терия, не са един и два.

Менталният филтър на неверието обаче предпазва ня­кои хора от будещото страх докосване до невидимото. В главата, посветена на средствата за защита, ще видим, че ментални филтри могат да бъдат създавани и използвани напълно съзнателно. Оказваното достатъчно дълго мисловно въздействие се отразява с времето в астралното ниво и води до образуването на астрална връзка, т.е. енергийният импулс се разпростира и на други честоти. Можем да си я представим като пипало или светлинен лъч, излизащ от някоя чакра на единия участник и дости­гащ съответната чакра на другия. Колкото по-много­странни и интензивни са отношенията между двама ду­ши, толкова повече техни чакри се свързват и в случай на траен рапорт постоянно играят ролята на предаватели.

Онази силна обсебеност вследствие наличието на астрална пъпна връв все пак не се наблюдава при контакт между по-горните чакри (сърдечната, гърлената, челна­та, теменната), но двете явления могат, разбира се, да съ­ществуват паралелно. Тогава тези чакри се оказват блокирани или работят на свръхобороти. Астралната пъпна връв поглъща енергиите им и ги снижава до едно чисто личностно ниво

Резултатът може да е например някаква крайно объркваща смесица от личен интерес към дониране и истинско сърдечно чувство или пък от личностно надмо­щие и надличностна духовност. Хората, току-що започ­нали да отварят горните си чакри, също често се люшкат между желанието да властват и да се оставят да бъдат во­дени, тоест - да се оставят на волята на висшия Аз. Мо­тивацията на действията им е понякога непонятна за страничния наблюдател. „Астралният натиск" веднъж е забележим, а друг път - ни най-малко.

Колкото и различни да са съзнаваните или несъзнаваните подбуди, създаването на траен рапорт протича винаги по един и същ начин:

Първи етап: установяване на физически контакт, т. е. някакво преживяване от сферата на сетивните възприя­тия - било то среща, телефонен разговор или друг вид ди­ректно общуване.

Втори етап: установяване на мисловен контакт - от обикновено съсредоточаване на мислите върху обекта до волево изпращане на телепатични импулси. „Инсталира­нето" на ментална връзка е напълно възможно, стига да се поддържа достатъчно дълго и другият да я допуска (което по принцип се случва съвсем неволно) и да от­кликва.

Трети етап: възникване на астрална връзка, ако менталната е вече стабилизирана. Бихме могли да го наре­чем и „мислено раздухване на емоциите". Астралното ниво отразява всички вибрации от света на мислите. То е с по-фино трептене и затова минава известно време, до­като бъде организирано така, че да отговори с желаната форма.

Създадените на астрално ниво дръзки са трайни и опитате ли се да ги прекъснете, се оказват по-упорити от връзките на ментално ниво. Върху волята и разума се влияе по-лесно, отколкото върху чувствата, чиито „дви­жения" обикновено са несъзнателни. Менталното ниво се достига с утвърждения, тъй като реагира на думи и на ясни логически формулировки. Проблемът на астралното Аз е, че комуникира невербално. Разпознава образи, чувства, състояния, но езикът и неговата линейност са му недостъпни. То е по-слабо диференцирано в сравнение с будния ум. Едно астрално впечатление е винаги многоизмерно и се получава с посредничеството на знаци и сим­воли, които не могат да се предадат достатъчно добре с езикови средства. И точно поради това голяма част от психологическите практики, основаващи се единствено и само на разговори, имат ограничен ефект. В енергийно­то поле на астралното ниво, както и в подсъзнанието на човека, думите отзвучават, без да бъдат чути.

Ето защо за прекъсването на астралните връзки се употребяват магически (възпроизвеждащи определен образ) техники или методи за визуализация. Подсъзнанието разбира картините и умее да чете онова, което изпитваме съвсем буквално. Подсилената със съответното чувство представа води до абсолютно точното й осъщест­вяване в материалния план. Това е основният принцип на магията, прилаган от нас в ежедневието доста по-често, отколкото си даваме сметка. В този смисъл всички ние творим и сме съответно създатели на собствения си живот.

Често срещани причини за възникването на астрална връзка

Кармичната връзка

Причината за възникването на силна психо-енергийна връзка може да е по-специална и да се крие в някоя пре­дишна инкарнация. Това твърдение се основава на идея­та за прераждането на душата и въплъщаването й в ново тяло в продължение на много животи.

Двама души, поддържали някога такава връзка, могат следователно да се срещнат отново. Споменът у тях се ак­тивира повече или по-малко неосъзнато. Тогава най-често се стига до подновяване на рапорта, понеже той е един от аспектите на душевната им структура. Прословутата лю­бов от пръв поглед, както и необясними, крайни чувства на омраза в повечето случаи са продиктувани от нея.

При срещата някогашният модел на зависимост се за­действа от само себе си. 3а препоръчване е и двамата да се подложат на регресивна терапия или друг вид духовно лечение за изчистване на кармата. Тъй като не е изклю­чено кармичният ребус да е заплетен, т. е. в него да участ­ват евентуално и други хора, е добре в да се потърси по­мощта на опитен специалист. Кармата на човека е като Гордиев възел. За да бъде разсечен, е нужен чувствите­лен меч (ясновиждащ ум) и известна тренировка.

Кармата - това е законът за причината и следствието. Душата запаметява всичко, преживяно през един или друг живот. Ако дадено събитие е било натоварено с много силни емоции, то, както вече споменахме, ще се превърне в причина за нова среща в някоя по-сетнешна инкарнация, понеже душата е прилепнала към него. Зна­чи нашите навици и щения също са карма и ни подтикват да се преродим, за да им се отдадем.

Негативната карма, като например силното чувство за вина, може да ни подведе да създадем житейски обстоя­телства, за да го изпитваме отново и да бъдем наказвани. Или пък - ако сме се сраснали с жертвеното мислене и поведение - да продължим да се движим в тяхното русло, докато с времето съберем сили за преобразуването на то­зи модел. Позитивната карма, тоест - добрите навици, също се повтарят и така доброто се умножава.

Целта на кармичния кръговрат е превръщането на емоционалните импулси в духовни, а то е равнозначно на освобождаването от колелото на преражданията. На ни­вото на егото, което съставлява и нашата личност, чо­векът казва: „Да бъде моята воля!" и бива увлечен от проявленията на астралния, менталния и сетивния свят. На духовно ниво обаче той казва: „Да бъде Твоята воля!", имайки предвид волята на космическия Дух, супра-имплицитния порядък, който е всеобхватен.

Следователно кармата е нещо като прилепване към определени фази от пътя на душата или пък дълбоко опиянение от определени аспекти на живота. Всички силни емоции могат да станат причина за ново въплъщение и за създаване на ситуации, в които отново да намерят израз.

Ние можем да получим прозрение за кармата си и от символите. По време на сън или релаксация/медитация нашето подсъзнание изпраща до повърхността на съзна­нието ни образи, а там те имат шанс да бъдат разбрани. Често пъти сънят е метафора за нещо, случващо се дълбо­ко в душата, а тълкуването му ни позволява да вникнем в собствения си вътрешен свят. Кармичните образи и чув­ства лежат в най-дълбоките пластове на подсъзнанието. Ако се изкачат до съзнанието внезапно, то е само защото случващото се в момента има някакво отношение към кармата. Това би могло да бъде нова среща с някоя позна­та душа или създаването на известна ни отпреди ситуация.

Някои хора отхвърлят мисълта за връщането на ду­шата поради липса на доказателства. Но нима не е все едно съществуват ли някакви сведения и могат ли да се проследят имена и години, които да потвърдят, че видя­ното с вътрешния взор действително е било. Този подход изобщо не е надежден, защото в края на краищата какво бива доказано с едно извлечение от старите хроники и регистрите на общината? Ами само това, че данните, ко­ито си видял с очите си, са наистина там, но инак кой мо­же да гарантира, че става дума за теб.

Всичко това е чисто философстване, а отсъствието на конкретни сведения също не е никакъв довод. Аргумен­тацията, отхвърляща прераждането поради неговата недоказуемост, за мен е своего рода рационален отпор и претекст да не търсим по-дълбока причинност в същест­вуването.

За тълкуването бездруго не е от първостепенно значе­ние от какъв източник произлизат тези често спонтанно и мигновено улавяни образи. Иска се само нашата готов­ност да ги приемем и разгледаме. Защото е факт, че би­дейки натоварени със силен емоционален заряд, те прите­жават психична реалност и в настоящия момент. Имат си­ла и власт, усещат се, а понякога дори се отлагат в тялото. Това вече е достатъчен повод да бъдат тълкувани също тъй грижливо както и сънищата, понеже никога не се по­явяват случайно, а са метафори на нещо, случващо се вът­ре в душата - в най-дълбоките пластове на подсъзнанието. Ако ви е трудно да погледнете на тях като на карма от предишни въплъщения, поне ги приемете сериозно като символни образи на сегашната ви психична реалност, тъй като винаги имат нещо общо с вас и с вашето Сега.

Придвижвайки се обратно към духовното ниво, тряб­ва да преминем през астралното - склада на емоциите в съзнанието. Не ни остава нищо друго, освен отново и отново да изхвърляме кармичното, психичното и емоционалното бреме, за да можем да позволим висшата воля на Аза да се осъществи. В този смисъл прерязването на астралната пъпна връв и елиминирането на отношенията предполага отработване на причините за кармично връщане, освобождаване от тях или поне от натрапливостта на старите модели.

Карин Брандл - "Освобождаване от енергийни влияния и зависимости"
Гласувай:
64
11. universalnite000 - интересен коментар от фейсбук
22.01.2015 21:51
Tonik Aleksiev Основният извод за образуване на връзка /каквато и да е, дори в обикновения живот/ : ВАЖНОТО Е ДА БЪДЕШ ДОПУСНАТ...
цитирай
2. parf - Заобиколните пътища са доста малки ...
23.01.2015 20:08
Заобиколните пътища са доста малки и ... заобиколни.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: universalnite000
Категория: Хоби
Прочетен: 3004128
Постинги: 442
Коментари: 5133
Гласове: 22858
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Блогрол
1. Блогът на Галацея
2. Допълващ блог
3. Блогът на един приятел - духовен и изследователски блог
4. Тихи оръжия за безшумни войни
5. Протоколи на Ционските мъдреци
6. За мисловните ограничения
7. Трудно е да бъдеш бог
8. Истината за Световната банка и МВФ
9. Четирите споразумения
10. СПОДЕЛЕНИ ОТКРОВЕНИЯ
11. Нещо от Андромеда
12. Илюзии - Ричард Бах
13. д-р Атанас Гълъбов - Световната конспирация срещу здравето
14. Тайните общества на III Райх.
15. Великата Тайна На Водата
16. Маите
17. ИНКAРНАЦИОННИ НИВА - taidzi
18. За Аркадий и Борис Стругацки
19. Тайните на Матрицата - Дейвид Айк
20. gizamap.com
21. В един есенен ден по шосето ( Павел Вежинов )
22. ДРАГИ УЧЕНИ - galatceq.blog.bg
23. Време за съпротива - Валтер
24. Земята е разумно същество
25. За папа Йоан Павел Първи и Ватиканската мафия
26. Робърт Шекли - "ЦЕНАТА НА ЖИВОТА"
27. astro.com
28. Спокойствието на blogspot :)
29. Хроновизорът и образите от миналото ( Франсоа Брюн )